Hizmetlerimiz

Neler Yaparız?

Muhasebe Hizmetleri

Tüm Mali Müşavirlik Hizmetlerimiz ile Sizin ve Şirketinizin Yanındayız

KDV İade İşlemleri

KDV İade Raporu’nun hazırlanması ve KDV İade işlemleri

Finansal Raporlamalar

Talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda finansal raporlar hazırlıyoruz

Bordrolama Hizmetleri

Şirket personelinin ilgili vergi ve SGK mevzuatlarına uygun bordrolaması

Muhasebe Sistemleri

Muhasebenizi Şirket Bünyenizde tutmanız için gerekli olan işlemler.

Mali Danışmanlık

Mali süreçlerdeki bilgi ve birikimimizle şirketinizin her zaman yanındayız

Mali Müşavirlik

Tüm Mali Müşavirlik Süreçlerinizde Yanınızdayız!

 • Resmi defterlerin Tek Düzen Hesap Planı ve Vergi Usul Kanunu esaslarına göre tutulması 
 • Grup hesap planının Tek Düzen Hesap Planı ile eşleştirilmesi, grup hesap planına göre mizan ve raporlama alınabilmesi 
 • Ortak hizmet merkezlerinin (shared services centers) grup muhasebe standartlarına göre tutulan muhasebe kayıtlarından yola çıkarak Vergi Usul Kanunu’na göre resmi defterlerin oluşturulmasına destek olunması 
 • Müşteri nezdinde yeni muhasebe yazılımı kurulumu esnasında yerel muhasebe standartları konusunda danışmanlık sunulması, hesap planı oluşturulması ve yazılımın muhasebe süreçleri yönünden test edilmesi 
 • e-Defter, e-Fatura ve diğer benzer uygulamalarda destek hizmetleri 
 • Uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun (IFRS ve US GAAP) yönetim raporlaması hizmetlerinin sunulması
 • İç denetim ve diğer amaçlı denetimlerde (vergi dairesi, zorunlu finansal denetim vb.) finansal verinin denetçilere sunulması konusunda muhasebe ve finans ekiplerine destek olunması 
 • Şirketlerin yeniden yapılanma, birleşme, devir, tasfiye gibi süreçlerinde hızlı ve esnek çözümler üretebilme (geçici muhasebe ve finans personeli ile yöneticisi temin edilmesi vb.) 
 • Muhasebe ile ilgili diğer idari hizmetler (yaşlandırma raporlarının hazırlanması, ödeme listelerinin ve banka talimatlarının hazırlanması, alıcı ve satıcı mutabakatlarının yapılması vb.)

Mali Müşavirlik Süreçleriniz Emin Ellerde

Mefa Muhasebe şirketinizin tüm Mali Müşavirlik süreçlerinizi Profesyonel Kadrosu ile en doğru şekilde yönetir. Bu süreçte mobil uygulamaları ve danışmanlık hizmetleri ile tüm aşamalarda sizi bilgilendirir.

Genel Muhasebe

Tüm Genel Muhasebe İşlemlerinizi Sizin Adınıza Yönetiyoruz

 • Aylık Katma Değer Vergisi Beyannamesi 
 • Aylık Sorumlu Sıfatı ile Sunulan Katma Değer Vergisi Beyannamesi 
 • Aylık Damga Vergisi Beyannamesi Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi 
 • Aylık Ba ve Bs Formları  
 • Kurumlar Vergisi ve Diğer Aylık/Üç Aylık Muhtasar Beyannameleri 
 • Üç Aylık Kurum Geçici Vergi Beyannamesi 
 • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Ekleri 
 • Beyanname hazırlama amacına yönelik olarak şirketlerin muhasebe birimleri tarafından tutulan kayıtların ve bu kayıtlara baz oluşturan destekleyici dokümanların aylık olarak incelenmesi ve bu inceleme neticesinde beyannamelerin hazırlanması 
 • Muhasebe birimleri tarafından hazırlanan beyannamelerin ve buna destek oluşturan kayıtların ve dokümanların kontrolü
 • Beyanname hazırlama ve kontrol” amaçlı inceleme hizmetlerimizle ilgili bulguların aylık rapor eşliğinde müşterilerimizin dikkatine sunulması 
 • Müşterilerimize finansal planlamalarında yardımcı olmak amacıyla vergi ödeme takviminin hazırlanmas IFRS ve US GAAP’e göre “ertelenmiş vergi (deferred tax)” hesaplamalarının yapılmasına destek olunması ve bunlarla ilgili vergi raporlarının hazırlanması 
 • KDV iade listelerinin hazırlanması 
 • Vergi dairesi işyeri tescil işlemlerinin yapılması

SGK danışmanlığı

Mefa Muhasebe SGK danışmanlık Hizmetleri

 • Sosyal Güvenlik Kurumu iş yeri tescil işlemlerinin yapılması 
 • E-bildirge başvurularının takibi 
 • Türkiye İş Kurumu’na elektronik ortamda sunulacak raporların hazırlanması 
 • İstihdam teşviklerinden azami oranda yararlanma 
 • Yanlış ve yersiz prim ödeme halinin önlenmesi 
 • İşyerine uygun istihdam teşvik stratejisinin oluşturulması 
 • Birden fazla teşvikten yararlanma İşe başlayacak veya işten ayrılacak olan personelin ilgili resmi dokümanlarının hazırlanması 
 • İşten ayrılan personelin kıdem ve ihbar hesaplamalarının yapılması 
 • Bordro hizmetleri ve eğitimi 
 • Aylık SGK e-bildirgelerinin hazırlanması ve tahakkuklarının temin edilmesi 
 • İşyeri tehlike sınıf ve derecesinin (NACE) belirlenmesi ve değişikliklere ilişkin işlemler
 • İstirahatli sigortalılarla ilgili çalışmazlık bildirimi İdari para cezası uygulamaları, itirazlar ve kanun yollarına başvurma 

SGK Danışmanlığı

SGK teşvik danışmanlığı; işverenlerin belirli yasal dayanaklarla desteklenen, devletin sağlamış olduğu çeşitli teşviklerden yararlanarak daha az SGK pirimi ödemek sureti ile mali tasarruf elde etmesinin sağlanmasıdır. Sosyal güvenlik kurumu tarafından; istihdamın arttırılması, genç girişimcilerin desteklenmesi gibi daha birçok konuda belirli yasalar ve kurallar çerçevesinde işverenler, SGK teşvikleri için başvuruda bulunabilmekte. Her bir teşvik kolu için işveren belirli süreler dâhilinde ve farklı tutarlarda destekler alabilmektedir.

Vergi Danışmanlığı

Vergi Mevzuatı İçin; İçinizde ki Yabancı

Mefa Muhasebenin Vergi Danışmanlığı anlayışı “içinizdeki yabancı” olmak üzerine kurulmuştur. İçinizde olacağız, ama personelinizden biri olmayacağız.

Vergi mevzuatı dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de sık sık değişmektedir. Mevzuatın çok çeşitli olması ve yoruma açık düzenlemeler vergiye uyum sürecini güçleştirmektedir. 

Bu durum, çoğu zaman vergisel risklerin öngörülememesine ve cezai yaptırımlara maruz kalınmasına sebep olmaktadır. 

Bazen de muafiyet ve istisna avantajlarının kullanılamaması; teşvik ve indirim fırsatlarının kaçırılması gibi sonuçlara yol açmaktadır. Şirketiniz için vergisel riskleri minimize etme ve avantajları yakalama imkânı ancak doğru ve zamanında rehberlik ile mümkündür. 

İhtiyaç duyacağınız profesyonel çözümler için deneyimli kadromuzla yanınızdayız. Vergi danışmanlığı hizmetlerimizi aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz: 

 • Yerel ve uluslararası kurumlar vergisi ve gelir vergisi, 
 • Vergi stopajı, 
 • Katma değer vergisi, 
 • özel tüketim vergisi, damga vergisi, 
 • BSMV ve KKDF gibi işlem üzerinden alınan vergiler, 
 • Veraset ve intikal vergisi ve emlak vergisi gibi servet üzerinden alınan vergiler,
 • Uluslararası vergi anlaşmaları, 
 • Yatırım teşvikleri, 
 • Dönem sonu envanter işlemleri ve kapanış işlemlerine özel danışmanlık hizmetleri,
 • Spesifik konularda inceleme ve araştırma yapılarak görüş verilmesi, 
 • Yurt içinde ve yurt dışında şirket, şube ve irtibat bürosu kurulmasına ilişkin danışmanlık hizmetleri sunulması, 
 • Vergi planlaması, şirket yapılandırmaları

KDV İade Danışmanlığı

Mefa Muhasebe Kdv İadesi Süreçlerinde Yanınızda!

Türkiye’de yapılan mal ve hizmet teslimleri KDV’ye tabidir. Ancak Katma Değer Vergisi Kanunu’nda tam istisna kapsamında sayılan ve 11. maddede belirtilen mal ihracatı, ihraç kayıtlı teslimler, hizmet ihracatı, 13. maddede belirtilen deniz ve hava taşıma araçlarının imal ve inşası, ithali ile bu araçlara verilen hizmetler 14. maddede belirtilen uluslararası taşımacılık faaliyetleri KDV’ye tabi olmadığından bu faaliyetlerden dolayı Türkiye’de ödenmiş olan KDV yapılan inceleme sonrası düzenlenen YMM raporu ile iade edilmektedir. 

Yine KDV kanunu 19/2. madde kapsamındaki uluslararası anlaşma hükümleri gereğince yapılan teslimlere ilişkin iadeler, KDV kanunu 29/2. madde kapsamındaki indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerden doğan iadeler düzenlenen YMM raporları ile yerine getirilmektedir.

Yukarıda belirtilen işlemler ile Katma Değer Vergisi Kanununda iade hakkı doğuran diğer istisnalar ile dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan yurtiçi işlemlerdeki KDV’nin tecil terkini için gerekli olan YMM raporlarının düzenlenmesi hizmet kapsamımız içindedir. 

Profesyonel Destek

Katma Değer Vergisi iade sürecinde vergi idaresinin öngördüğü ve mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde mükellef ve vergi dairesi arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi . İade ve mahsup işlemleri için gerekli olan Yeminli Mali Müşavirlik raporlarının zamanında düzenlenmesi . Şirketlerin KDV iade ve mahsup işlemleri ile ilgili olarak karşılaşılan sorunların çözümünde danışmanlık hizmeti verilmesi

İşletmenizi Yarınlara Güvenle Taşımak İçin

Bize Ulaşın

Tüm Finansal ve Mali süreçlerinizi en doğru şekilde yönetmek için bizimle iletişime geçin.